Sakralni izdelki

Vsi izdelki so plod naše domišlije. Izdelujemo kovana vrata v kapelah, okrasne kovane studence, križe ter restauriramo stare, tudi spomeniško zaščitene objekte.